Generation Bridge (GB)

Generation Bridge (GB) program ramowy realizowany przez Innobridge na lata 2015-2025 ma na celu promowanie relacji międzypokoleniowych w społeczeństwie ze szczególnym wskazaniem na wykorzystanie potencjału i doświadczenia osób w wieku poprodukcyjnym i przekierowanie go do młodego pokolenia. Dodatkowym celem programu jest kształtowanie postaw, nawyków i zachowań młodych ludzi w oparciu o postawy i wartości pokolenia ich dziadków. Program stworzono z  myślą o zagospodarowaniu potencjału pokolenia ludzi po 65 roku życia w kierunku rozwoju i kształtowania nowych pokoleń obywateli oraz o kształtowaniu samych osób po 65 roku życia, ich uspołecznianiu oraz pomocy w wykorzystaniu nowoczesnej technologii (w tym telemedycznej) w procesie realizacji celów dalszego rozwoju człowieka dojrzałego. W ramach programu przewidujemy realizację szeregu projektów z których każdy będzie indywidualnie przyczyniał się do osiągnięcia zakładanych rezultatów programu Generation Bridge.

Innovation Way (IW)

Innovation Way (IW) program ramowy realizowany przez Innobridge na  lata 2015-2020 (w części pierwszej) mający na celu integrację środowiska przedsiębiorstw związanych z  zagadnieniami telemedycyny poprzez realizację wspólnego projektu badawczo-wdrożeniowego którego efektem docelowym ma  być wprowadzenie na rynek urządzeń związanych z telemedycyną produkowanych w kooperacji przez członków stowarzyszenia i oferowanych ostatecznemu klientowi pod marką Innobridge. Program poza celem głównym którym jest integracja środowiska przedsiębiorców działających w sektorze telemedycyny ma także cele poboczne, związane z wspólną kooperacją i umacnianiem wzajemnych relacji biznesowych poprzez aktywne prace nad wspólnym komercyjnym projektem. Zamysłem działania programu, oraz szczegółowych projektów realizowanych w ramach IW jest osiąganie wspólnego zadowolenia biznesowego i kreowanie wspólnych sytuacji umożliwiających zdobywanie i pogłębianie doświadczeń rynkowych.