O Nas

Stowarzyszenie Kujawsko – Pomorski Klaster Telemedycyny Innobridge w  Bydgoszczy wychodząc naprzeciw aktualnym tendencjom demograficznym, skupia się na  tworzeniu produktów dedykowanych i  projektowanych specjalnie dla seniorów.

Ponadto zajmujemy się podnoszeniem kwalifikacji opiekunów osób chorych, poprzez organizację szkoleń i  kursów, prowadzonych przez specjalistów w  swoich dziedzinach.

Odkąd pracujemy na rzecz osób starszych, jesteśmy świadomi, jak wiele sił i czasu wymaga troska o nich. Naszym celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności, służących poprawie jakości opieki pozamedycznej. Szkolenia proponowane przez INNOBRIDGE, mają wyposażyć opiekunów w niezbędne narzędzia, pozwalające podnieść standard pomocy dawanej osobom starszym każdego dnia.

Cele

Stowarzyszenie Kujawsko – Pomorski Klaster Telemedycyny INNOBRIDGE, przyczynia się do rozwoju technologii telemedycznych oraz poprawy kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw branży telemedycznej,

Dzięki współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi, mamy dostęp do innowacyjnych rozwiązań technologicznych, z zakresu medycyny i sposobów jej implementacji.

Istotą Innobridge, jest budowanie otwartych baz wiedzy pozwalających na współpracę pomiędzy jednostkami działającymi w przestrzeni telemedycznej. Poprzez organizowanie seminariów, konferencji i kongresów aktywnie uczestniczymy w przedsięwzięciach na rzecz poprawy jakości obsługi medycznej ludzi na całym świecie.

Naszym nadrzędnym celem jest organizowanie wymiany doświadczeń między jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami branży telemedycznej, by sukcesywnie rozwijać innowacyjne technologie.

Projekty

Projekty z grupy B'ort


Cel główny działań w ramach projektów:

Opracowanie i wdrożenie linii ortez w szczególności dla dzieci, na bazie nowoczesnych tworzyw polimerowych i materiałów kompozytowych

Czas realizacji 2016-2022

B’ort Nie nazywamy tego innowacją. To reakcja na potrzebę. Co robimy w Innobridge poza telemedycyną? Pracujemy nad B’ort ­ to grupa trzech projektów komercyjnych realizowanych w Innobridge, które łączy jedna idea a właściwie połączyła jedna choroba, PLAGIOCEFALIA i skutki jakie niesie dla samego dziecka jak i dla rodziny, która staje przed dużym życiowym wyzwaniem. Plagiocefalia (skośnogłowie, łac. plagiocephalia) – wada wrodzona o charakterze deformacji należąca do kraniostoz; jest to asymetryczna kraniosynostoza spowodowana jednostronnym przedwczesnym zarośnięciem szwów czaszkowych, wieńcowego i węgłowego. Może występować w zespołach wad wrodzonych z przedwczesnym zamknięciem szwów czaszkowych ­ zespole Aperta i zespole Crouzona. Potrzebę reakcji z naszej strony, podpowiedzenia rozwiązań i próby ich upowszechniania i dostosowywania do możliwości polskich rodzin przyniosło tym razem samo życie. Postanowiliśmy zająć się tematem nie tylko z perspektywy samego dziecka ale także z perspektywy rodziny, która musi zmagać się z chorobą i która zostaje postawiona w nowej, mocno obciążającej sytuacji i musi znaleźć rozwiązanie najlepsze dla swojego najmłodszego członka. Z tej perspektywy powstało szereg wyzwań, które ubraliśmy w projekty i realizujemy je od kilkunastu miesięcy. Naszym celem nadrzędnym jest zaoferowanie nowego, całkowicie polskiego rozwiązania w zakresie korekcji wad spowodowanych plagiocefalią i wprowadzenie go wspólnie z partnerami na rynek jako alternatywę dla terapii realizowanych w ośrodkach poza granicami naszego kraju. Chcemy aby ubrać to w program kompleksowej obsługi nie tylko nowo narodzonego dziecka ale także program wsparcia dla rodziny, której ten noworodek jest częścią. Tym razem daleko spadło jabłko od jabłoni, telemedycyna i ortezy dla dzieci na pierwszy rzut oka nie wiele mają ze sobą wspólnego, ale po chwili analizy zarówno w telemedycynie gdzie dbamy o osobę starszą, jak i w ortezie dla nowo narodzonego dziecka dostrzec można człowieka jako podstawową wartość. INNOBRIDGE ma tworzyć pomosty, powiązania nie tylko technologiczne ale także w tym symbolicznym zakresie.

Projekty z grupy EcoMed


Cel główny działań w ramach projektów:

Wdrożenie systemu telemedycznego łączącego funkcje informacyjne, społeczne, diagnostyczne i opiekuńcze dla osób po 65 roku życia

Czas realizacji 2017-2022

EcoMed – społeczne podejście do telemedycyny Telemedycyna to forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej łącząca w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny, czyli obszary stanowiące od początku podstawę obszaru zainteresowania INNOBRIDGE. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii pozwala ona przełamywać geograficzne bariery, pozwalając na wymianę specjalistycznych informacji przesyłając obrazy statyczne, jak i dynamiczne (przesyłanie najwyższej jakości zdjęć EKG, USG, MRI). Pozwala przeprowadzić diagnozę na odległość, ale dla nas niemniej ważne – może dawać możliwość kreowania relacji społecznych. Od kilkunastu miesięcy rozwijamy projekt telemedyczny EcoMed, którego ostatecznym celem jest zaprojektowanie i implementacja systemu obsługi telemedycznej osób w szczególności w wieku poprodukcyjnym. Podstawę prac w tym zakresie wykonała nasza firma członkowska Passio sp. z o.o. z Bydgoszczy. My dalej rozwijamy tę koncepcję angażując środowisko naukowe i technologiczne do współdziałania w wypracowaniu standardu obsługi telemedycznej dla osób po 65 roku życia. Cele jakie postawiono przed tym projektem mają jednoznacznie wyróżnić go spośród kilkunastu projektów z tego zakresu realizowanych obecnie w Europie Środkowej. Nasz system, poza zbieraniem danych niezbędnych do prawidłowej oceny stanu klienta, ma także stanowić socjologiczne wsparcie zarówno dla klienta jak i dla jego rodziny. Wyposażony w arsenał możliwości z pogranicza medycyny i psychologii ma nie tylko pomagać ale sam w sobie nieść energię do dalszego rozwoju pomimo wieku. Diagnozowanie i monitorowanie zdrowia pacjentów w domu, tych chorujących na serce, cukrzyków czy astmę, jest już praktykowane, my chcemy iść dalej. Korzyści płynące z tego typu zastosowań czerpią nie tylko sami bezpośredni użytkownicy: lekarze monitorują na bieżąco stan zdrowia swoich pacjentów obniżając tym samym koszty ekonomiczne utrzymania jednostek; klienci zyskują komfort lepszej jakości usług połączony z wygodą, jaką jest przebywanie w dowolnym miejscu (niekoniecznie na oddziale szpitalnym). W naszych założeniach znalazło się także miejsce dla użytkowników dalszych w postaci rodzin klientów. INNOBRIDGE rozwija projekt telemedyczny EcoMed wspólnie z partnerami Klastra. Jest to jeden z projektów kluczowych realizowanych w ramach naszej organizacji. Zachęcamy do badania naszych postępów w tym zakresie.

Projekty z grupy HF


Cel główny działań w ramach projektów:

Zastąpienie wykorzystywanych w środowisku życia człowieka pochodnych aluminium i tytanu mikroorganizmami przyjaznymi dla ludzi.

Czas realizacji 2016-2020

Dziś HF – to dla nas Human Friendly HF to grupa projektów komercyjnych realizowanych w Innobridge, które łączy jedna idea ­ pracowanie i wytworzenie produktów codziennego użytku pozbawionych szeregu substancji, które w długim okresie mogą przyczynić się do licznych strat w organizmie człowieka. Wytypowaliśmy szereg takich substancji i wspólnie z naukowcami z kilku jednostek naukowych prowadzimy badania nad ich eliminacją lub zastąpieniem. W szczególności zainteresowały nas potencjalne skutki długotrwałego stosowania dwutlenku tytanu oraz tlenków srebra. Potrzebne właściwości fizykochemiczne, które mogą stanowić skuteczną alternatywę znaleźliśmy w szeregu szczepów bakterii. Rozwinęliśmy badania w tym zakresie i ich efekty są na tyle satysfakcjonujące, że rozpoczynamy wdrażanie pierwszych rynkowych produktów wyposażonych w te substytuty. Obecnie w Innobridge pracujemy nad siedmioma wyrobami końcowymi. Do współpracy na etapie kreowania poszczególnych wyrobów zapraszamy specjalistów i dostawców z różnych dziedzin, od chemii po badania rynku. Cały czas szukamy stałych partnerów do rozwijania potencjalnie nowych linii produktowych. Długookresowa obecność na rynku nowych produktów i zapoczątkowanie nowych trendów wśród konsumentów będzie wyznacznikiem powodzenia projektów z grupy HF. Klaster telemedycyny to także biomedycyna, paradoks, ale skoro można zmienić świat to dlaczego tego nie robić?

Pracujemy nad...

Kontakt
Stowarzyszenie Kujawsko – Pomorski Klaster Telemedycyny
INNOBRIDGE

ul. Toruńska 155, 85-880 Bydgoszcz
NIP: 953 264 78 01 REGON: 360608978
KRS: 0000531175
innobridge@innobridge.pl


Adres do korespondencji:

Dział administracyjny


ul. Bydgoskich Przemysłowców 6 pok.201
85-862 Bydgoszcz
"Biurowiec IDEA - Przestrzeń biznesu"
tel. 730 281 142

Pełnomocnik Zarządu ds. współpracy z dostawcami

ul. Bydgoskich Przemysłowców 6 pok.202
"Biurowiec IDEA - Przestrzeń Biznesu"
85-862 Bydgoszcz
dostawca@innobridge.pl