Szkolenie

Odkąd pracujemy na rzecz osób starszych, jesteśmy świadomi, jak wiele sił i czasu wymaga troska o nich. Naszym celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności, służących poprawie jakości opieki pozamedycznej. Szkolenia proponowane przez INNOBRIDGE, mają wyposażyć opiekunów w niezbędne narzędzia, pozwalające podnieść standard pomocy dawanej osobom starszym każdego dnia.

ZADBAJ O SIEBIE, BY DBAĆ O INNYCH

Podczas 6 – dniowego cyklu szkoleń, które odbędą się w Bydgoszczy, uczestnicy pozyskają wiedzę i umiejętności z zakresu radzenia sobie ze stresem, niepewnością oraz trudnościami, które występują podczas sprawowania opieki nad chorymi z otępieniem typu Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi. Szczegółowy opis szkoleń: tutaj.

Szkoleniowcy

Damian Czarnecki

Doktor nauk o zdrowiu, specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego, pracownik uczelni medycznej, pielęgniarz w oddziale leczenia uzależnień Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Obszar zainteresowań naukowych i dydaktycznych: opieka nad osobami uzależnionymi od alkoholu i z zaburzeniami psychicznymi.

e-mail: czarneckidamian@op.pl

Krzysztof Opozda

Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego Posiada 7 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia badań związanych ze zdrowiem psychicznym ludzi w podeszłym wieku oraz z ich przystosowaniem do życia w zmieniającym się społeczeństwie. Wyniki swoich prac prezentuje na konferencjach i sympozjach naukowych oraz w szeregu publikacji.